Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

THÔNG BÁO NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Thứ bảy - 05/09/2020 08:28
THÔNG BÁO NĂM HỌC MỚI 2020-2021

THÔNG BÁO NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Trường Mầm non Hòa Ninh thông báo năm học mới 2020-2021
     UBND HUYỆN HÒA VANG                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH Độc lập- Tự do- Hạnh phú
 
Số:  82   /TB-MNHN Hòa Ninh, Ngày 4 tháng 8 năm 2020
                                                                     
 
 
                                                                                                        THÔNG BÁO
 
         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5896/UBNDVHXH ngày 04/9/2020 về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
Thực hiện công văn 1418/UBND-VP ngày 4/9/020 về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Trường mầm non Hòa Ninh tiếp tục tạm dừng các hoạt động  dạy học và học trực tiếp tại trường cho đến khi có thông báo mới.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho các cháu khi bước vào năm học mới, Trường xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2015, 2016, 2017 chưa đăng ký cho cháu nhập học, tiếp tục đăng ký với giáo viên qua zalo hoặc điện thoại trực tiếp. 
Cụ thể:
Thôn Hoà Trung, Thôn 1 và Thôn 5 đăng ký nhập học tại Hoà Trung.
Trẻ thôn Đông sơn, An Sơn, Trung nghĩa và Sơn Phước, Mỹ Sơn đăng ký nhập học tại Đông Sơn.
Riêng cháu sinh năm 2018 trường có kế hoạch tuyển sinh 1 nhóm trẻ, 25 cháu học tại Đông Sơn (hiện tại đã có 22 cháu đăng ký).
Vậy đề nghị phụ huynh tiếp tục đăng ký để trường có cơ sở chuẩn bị các điều kiện tốt khi các cháu đến trường.
(Thông báo này trường gởi kèm theo kế hoạch giao chỉ tiêu và phân công giáo viên đứng lớp tuyển sinh năm học 2020-2021 để phụ huynh dễ liên hệ)
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Giáo viên các lớp;
- Phụ huynh;
- Lưu VT.
 
                                                                                                                                                                                                 Đỗ Thị Tuyết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 75/KH-MNHN Hòa Vang, ngày 13 tháng 7  năm 2020

                                                                                           KẾ HOẠCH
                                                                 Giao chỉ tiêu và phân lớp tuyển sinh năm học 2020-2021
 
           
TT Điểm trường LỚP - HỌC SINH - GIÁO VIÊN ĐIỆN THOẠI
Số lớp Trẻ Gv dạy Ghi chú
1. Đông Sơn Lớp NT 1 25
Nguyễn Thị Minh Thoa 0935469523
Trần  Thị Thùy Hương 0935349700
2. Lớp bé 1 27 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 0935991559
Đông Sơn 15,  
An sơn 12 
Nguyễn Thị Thu Thảo 0935590417
3. Lớp bé 2 25 Lê Thị Kim Thành 0702064472
Trung Nghĩa 14,  
Mỹ Sơn 11
Nguyễn Thị Hồng Nga 0942822060
4. Lớp bé 3 21 Phan Thị Thuận 0905312966
Sơn Phước 21, 
Nhận trẻ điểm Hòa Trung về
Võ Thị Hằng Phương 0902765658
5. Lớp nhỡ 1 30 Huỳnh Thị Ngọc Anh 0935399304
Lớp Nga lên
Phạm Thị Lành 0388342542
6. Lớp nhỡ 2 30 Nguyễn Thị Minh Tâm 0906542762
Lớp Thuận lên
Trần Thị Kim Loan 0932435208
7. Lớp nhỡ 3 30 Nguyễn Thị Kim Hương0769893107
Lớp Hạnh lên
Bùi Thị Liễu 0763164418
8. Lớp lớn 1 36 Nguyễn Thị ÁnhThành  
Lớp Anh lên 0905866088
Lê Thị Ngọc Phượng Không nhận trẻ nơi khác 0905091499
9. Lớp lớn 2 37 Trần Thị Tình
Lớp Loan lên 0775935686
Võ Thị Bích Trâm Không nhận trẻ nơi khác 0935494402
10. Hòa Trung Lớp bé 3 38 Hoàng Kỳ Thanh
Hòa Trung 19, Thôn 1( 13), Thôn 5 (6), 0935942707
Nguyễn Thị Anh Thư GV vận động về bớt ĐS 0932578824
11 .Lớp nhỡ 4 36 Ngô Thị Lan Quyên
Hòa Trung 19, Thôn 1 (12), Thôn 5 (5), 0935315517
Nguyễn Thị Phương Linh GV vận động về bớt ĐS 0905346620
12 .Lớp lớn 3 35 Phan Thị Châu
Hòa Trung 19, Thôn 1(8), Thôn 5 (8), 0793083654
Lê Thị Kim Phượng 0905746578
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                              
 
 
                                                                                     Đỗ Thị Tuyết
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

BÁC HỒ KÍNH YÊU

      

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072