Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Thứ tư - 13/11/2013 21:12
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng
Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng từng nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.

HƯỚNG DẪN 
KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2-2002 
  về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)
Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng (gồm 28 trang) cụ thể như sau:
- Trang 1: Sơ lược lý lịch;
- Trang 2 - 8: Lịch sử bản thân và những công tác đã qua;
- Trang 9: Đặc điểm lịch sử;
- Trang 10: Những lớp đào tạo bồi dưỡng đã qua và đi nước ngoài;
- Trang 11: Khen thưởng và kỷ luật;
- Trang 12 - 20: Hoàn cảnh gia đình;
- Trang 21: Tự nhận xét và cam đoan;
- Trang 22: Nhận xét của chi ủy và chứng nhận của cấp ủy cơ sở;
- Trang 23 - 28: Chứng nhận của cấp ủy hoặc tổ chức có thẩm quyền nơi đến thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.
I. Yêu cầu
Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng từng nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
(Viết lí lịch không được sử dụng 2 màu mực, nhất là không nên dùng mực đen.)
II. Nội dung khai lý lịch
1. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu có)
5. Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu không còn giấy khai sinh thì khai theo chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc theo các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Dân sự.
6. Nơi sinh: Viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.
 7. Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết địa chỉ như mục 06 nêu trên.
8. Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu. Viết địa chỉ như mục 6 nêu trên. Nếu bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.
9. Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là bố/mẹ người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).
10. Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì viết rõ: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo... kèm theo chức sắc trong tôn giáo (nếu có); nếu không theo đạo nào thì viết chữ “không”.
11. Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm
12. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: viết rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc văn hóa (ví dụ: 8/10 chính quy; 9/10 bổ túc văn hóa).
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học hàm, học vị: viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp sau khi được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật; thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức. Cụ thể như sau:
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: viết theo bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ (ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y, Cao đẳng Sư phạm, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng...).
Học vị: viết rõ học vị theo bằng cấp về chuyên môn kỹ thuật (ví dụ: Tiến sỹ Toán học, Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật, Kỹ sư Cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa... theo đúng văn bằng) nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.
Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: Giáo sư, Phó Giáo sư.
- Lý luận chính trị: viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; hệ chính quy hay tại chức. Nếu học xong chương trình 2 năm ở trong nước trước đây, ở Liên Xô (cũ) và một số nước xã hội chủ nghĩa khác thì viết là cao cấp. Nếu đã học ở các trường đại học trong nước thì theo quy định của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.
 - Ngoại ngữ: Viết theo văn bằng, chứng nhận đã được cấp: Đại học Anh ngữ, Đại học Pháp ngữ, … (nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì viết là: Anh, Pháp, Nga... trình độ A, B, C, D.
13. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).
14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu có): viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).
15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): Viết như chỉ tiêu 14.
16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): viết rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác từng người lúc giới thiệu mình vào Đảng, nếu được ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu thì viết rõ tên đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp.
17. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào Đoàn thanh niên, nhập ngũ), ngày thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội.
18. Những công tác, chức vụ đã qua: viết đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội...(viết cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...)
19. Đặc điểm lịch sử: Viết rõ lý do bị ngừng sinh hoạt đảng (nếu có); có bị bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu). Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?).
20. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: viết rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.
21. Đi nước ngoài: viết rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, đi nước nào, nội dung đi; do cấp nào cử đi.
22. Khen thưởng: viết rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú...
23. Kỷ luật: viết rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (về kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên). Cấp nào quyết định kỉ luật.
24. Hoàn cảnh gia đình: Viết rõ họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người qua từng thời kì.
- Về hoàn cảnh kinh tế từng người: Viết rõ thành phần giai cấp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong cải tạo nông, công, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần nói rõ lý do). Nếu thành phần gia đình chưa được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì viết như nội dung hướng dẫn ở chỉ tiêu 11 nêu trên.
   Nguồn thu nhập, mức sống của gia đình hiện nay (viết tại thời điểm kê khai, bao gồm: Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong 01 năm): gồm lương, các nguồn thu nhập khác của bản thân và của các thành viên cũng sinh sống trong một hộ gia đình về kinh tế. Nhà ở, đất ở, đất sản xuất, kinh doanh (viết rõ nguồn gốc: được cấp, được thuê, tự mua, xây dựng, nhà đất thừa kế…tổng diện tích) của bản thân và của các thành viên khác cũng sinh sống trong một hộ gia đình (thành viên nào đã ra ở riêng thì không khai ở đây). Hoạt động kinh tế: Viết rõ kinh tế cá thể, hộ gia đình, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, chủ trang trại…số lao động thuê mướn. Những tài sản của bản thân và hộ gia đình có giá trị 50 triệu đồng trở lên.).
- Về thái độ chính trị của từng người: Viết rõ đã tham gia tổ chức cách mạng, làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? ở đâu? Nếu chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?
-   Anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Viết rõ họ tên, năm sinh (tuổi), chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị qua các thời kỳ.
-   Đối với ông, bà, nội ngoại, chú bác cô dì cậu ruột: viết rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và thái độ chính trị qua các thời kỳ của từng người.
25. Tự nhận xét: Viết những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng từ khi phấn đấu và Đảng đến nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào?
26. Cam đoan và ký tên: Viết “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch”; viết rõ ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên.
27. Nhận xét của chi uỷ chi bộ: Cần nêu rõ bản lý lịch đã khai đúng sự thật chưa? Không đúng ở điểm nào? Có vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị không? Quan điểm, lập trường, chính trị của người vào Đảng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng... của người xin vào Đảng thế nào?
28. Chứng nhận của cấp uỷ cơ sở: Sau khi đã có kết quả thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề chưa rõ hoặc còn nghi vấn trong nội dung lý lịch của người xin vào Đảng; tập thể cấp uỷ cơ sở xem xét, kết luận thì đồng chí bí thư cấp uỷ viết rõ: “chứng nhận lý lịch của đồng chí... khai tại đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ sở... là đúng sự thực; không (hoặc có) vi phạm lịch sử chính trị của người vào Đảng theo Quy định 75 – QĐ/TW, ngày 25/4/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII; có đủ (hoặc không đủ) điều kiện về lịch sử chính trị để xem xét kết nạp đồng chí ...vào Đảng”. Viết rõ ngày, tháng, năm, chức vụ, ký tên, họ và tên đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở không có con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký của Bí thư cấp uỷ cơ sở, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ.
29. Chứng nhận của cấp uỷ, tổ chức đảng... nơi đến thẩm tra lý lịch người vào Đảng:
- Chứng nhận của Ban Thường vụ hoặc của Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở nơi đến thẩm tra:
Viết những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ nơi có người xin vào Đảng yêu cầu, đã được tập thể cấp uỷ thống nhất; đồng chí thay mặt cấp uỷ ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu của cấp uỷ.
- Chứng nhận của cơ quan tổ chức hoặc của cấp uỷ cấp trên cơ sở (nếu có):
Viết những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào đảng do cấp uỷ nơi có người xin vào Đảng yêu cầu, đã được tập thể cấp uỷ hoặc Ban Tổ chức thống nhất; đồng chí đại diện cấp uỷ hoặc của Ban Tổ chức ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu của cấp uỷ hoặc của Ban Tổ chức.               
III.Thứ tự khai lí lịch
A. Gia đình
1. Cha
2. Mẹ
3. Anh (chị) em ruột
4.Vợ (chồng)
5. Con
B. Bên nội
1. Ông nội
2. Bà nội
3. Anh (chị) em ruột của bố
C. Bên ngoại
1. Ông ngoại
2. Bà ngoại
3. Anh (chị) em ruột của mẹ
D. Gia đình bên vợ (hoặc chồng)
1. Bố vợ (hoặc chồng)
2. Mẹ vợ (hoặc chồng)
3. Anh chị em vợ (hoặc chồng)           
 
Tổng số điểm của bài viết là: 60 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hướng dẫn, lý lịch

Những tin mới hơn

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072