Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Thông báo kết quả lấy mẫu sữa tươi học đường của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Thông báo kết quả lấy mẫu sữa tươi học đường của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Trường mầm non Hòa Ninh thông báo cho phụ huynh được biết kết quả lấy mẫu sữa tươi học đường của Ban Quản lý An toàn thực phẩm . mẫu xét nghiệm

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072