Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Trường Mầm non Hòa Ninh Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019

Trường Mầm non Hòa Ninh Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác này cho công chức, viên chức, người lao động, Trường Mầm non Hòa Ninh đã được Cảnh sát PCCC huyện Hòa Vang tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC trong 02 ngày..

Trường mầm non Hòa Ninh tiến hành tập huấn chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN

Trường mầm non Hòa Ninh tiến hành tập huấn chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN

Sáng ngày 20/4/2019 Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Ninh tiến hành tập huấn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non cho toàn thể cán bộ, giáo viên của trường. Nhằm quán triệt, hướng dẫn cho CB-GV nắm bát thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sau gần 8 tháng thi công xây dựng khu phòng học và chức năng Trường mầm non Hòa Ninh đến nay mới hoàn thành. Sáng nay vừa tiếp nhận bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy, Trường yêu cầu đơn vị tập huấn cho nhân viên bảo vệ và Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phòng cháy, hướng dẫn cụ thể từng công đoạn, quy trình vận hành máy bơm đến nối dây, xịt nước và cách xử lý sự cố...

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Ngày 24 – 25 tháng 1 năm 2019 Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách công tác kiểm định trường Mầm non Hòa Ninh được tham gia bồi dưỡng công tác tự đánh giá và cải tiến chất lượng trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT do sở Giáo Dục tổ chức.. Trường xác định đây là nhiệm vụ cấp bách cần phải triển khai sớm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm bắt thực hiện. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 trường tổ chức bồi dưỡng lại tại trường

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC BỒI DƯỜNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC BỒI DƯỜNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, trước thềm năm học mới, Trường Mầm non Hòa Ninh thực hiện công tác bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao hiểu biết thực hiện tốt nhiệm vụ CSGD trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường cả về thể chất, tinh thần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh…tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Bồi dưỡng chuyên môn năm học 2017-2018

Bồi dưỡng chuyên môn năm học 2017-2018

Ngày 24/8/2017 trường MN Hòa Ninh Bồi dưỡng chuyên môn cho 100% giáo viên trong trường

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072