Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 là năm học mang nhiều ý nghìa trọng đại, năm học vận dụng sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của ngành nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động CSGD trẻ. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thực sự làm chuyển biến nhận thức trong tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội, làm cho mỗi người có trách nhiệm và hành động đúng hơn trong công việc của mình. Môi trường giáo dục gần gủi thân thiện hơn, các cháu đã thật sự yêu trường, yêu lớp quý mến bạn bè và tích cực hơn trong mọi hoạt động.

 

Bản đồ Trường Mầm Non Hoà Ninh

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072
Xem bản: Desktop | Mobile