Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

CHI BỘ MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2022 Chi bộ Trường Mầm non Hoà Ninh tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên mới Lê Thị Kim Thành.

CHI BỘ MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2022 Chi bộ Trường Mầm non Hoà Ninh tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên mới Lê Thị Kim Thành.

Mầm Non Hoà Ninh tổ chức sinh hoạt Chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Mầm Non Hoà Ninh tổ chức sinh hoạt Chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Sáng ngày 17/5/202 chi bộ trường Mầm Non Hoà Ninh tổ chức sinh hoạt Chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

MÔ HÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VƯỜN RAU SẠCH

MÔ HÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VƯỜN RAU SẠCH

MÔ HÌNH CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC CỦA CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON HOÀ NINH Hơn 1 tháng đăng ký thực hiện vườn rau sạch, nhằm cải thiện bữa ăn cho CBGVNV và tạo môi trường cho trẻ trải nghiệm. Nhân kỷ niêm ngày sinh nhật Bác mình xin giới thiệu một số hình ảnh và kết quả thực hiện của trường.

Hình Tổng bí thư Lê Duẫn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẫn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẫn (7/4/1907 - 7/4/2017)

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về Những điều đảng viên không được làm

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về Những điều đảng viên không được làm

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 về Những điều đảng viên không được làm

Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072