Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Bảng công khai

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Hòa Ninh đã tiến hành thực hiện công khai để phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.đúng theo chỉ đạo,

Tuyển sinh năm học 2018-2019

Tuyển sinh năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2013, 2014, 2015 đúng vào lúc 8h 0 phút, ngày 15/8 và ngày 16/8 về tại các điểm trường mầm non để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2012, 2013, 2014 đúng vào lúc 7h 30 phút, ngày 1/8 về tại các điểm trường mầm non để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072