Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

KẾ HOẠCH CỦA TRƯỜNG MN HOÀ NINH VỀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

KẾ HOẠCH CỦA TRƯỜNG MN HOÀ NINH VỀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

Do tình hình dịch bệnh trường MN Hoà Ninh không thể thông báo tuyển sinh trực tiếp nên trường xin gởi kế hoạch giao chỉ tiêu và phân công giáo viên đứng lớp, có số điện thoại của giáo viên kèm theo để phụ huynh biết liên hệ và kết bạn qua zalo để đăng ký cho trẻ nhập học năm 2021-2022.

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG

Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo: Thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về thời gian năm học 2019-2020 đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Ngày 30 tháng 8 năm 2019 học sinh đến tự trường;

Thông báo tuyển sinh lần 3

Thông báo tuyển sinh lần 3

Để nắm chính xác số lương trẻ ra lớp, trường tiến hành phân lớp chuẩn bị cho ngày tưu trường và khai giảng năm học mới. Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2014, 2015, 2016 đúng vào lúc 8h, ngày 19/8 đến các điểm trường để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

Thông báo tuyển sinh lần 2

Thông báo tuyển sinh lần 2

Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2014, 2015, 2016 đúng vào lúc 8h, ngày 5/8 và ngày 6/8 đến các điểm trường để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2014, 2015, 2016 đúng vào lúc 8h, ngày 15/7 và ngày 16/7 về tại điểm trường chính Đông Sơn để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

Bảng công khai

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH THỰC HIỆN CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ SỐ 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Hòa Ninh đã tiến hành thực hiện công khai để phụ huynh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật. Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.đúng theo chỉ đạo,

Tuyển sinh năm học 2018-2019

Tuyển sinh năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2013, 2014, 2015 đúng vào lúc 8h 0 phút, ngày 15/8 và ngày 16/8 về tại các điểm trường mầm non để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO Trường mầm non Hòa Ninh xin thông báo cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non sinh năm 2012, 2013, 2014 đúng vào lúc 7h 30 phút, ngày 1/8 về tại các điểm trường mầm non để đăng ký nhập học, khi đi nhớ mang theo khai sinh của trẻ.

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072