Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Tổ chức chuyên đề trường MN Hòa Ninh

Tổ chức chuyên đề do PGD tổ chức tại TRường MN Hòa Ninh. - PHT và Tổ trưởng chuyên môn của các trường về dự chuyên đề trường MN Hòa Ninh đã diển ra thành công tốt đẹp - Giáo viên giảng dạy:Cô Nguyễn Thị Minh Tâm

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072