Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC-NLĐ 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC-NLĐ 2018-2019

Trường mầm non Hòa Ninh tổ chức hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”; Thực hiện công văn số 95/LĐLĐ ngày 14/09/2018 của Liên đoàn lao động huyện Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB Công chức - Viên chức và Hội nghị NLĐ khối trường học; Ngày 22/9/2018 trường MN Hoà Ninh tổ chức hội nghị CC-VC năm học 2018-2019.

Hội nghị công chức viên chức năm học 2017-2018

Hội nghị công chức viên chức năm học 2017-2018

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ngiệp công lập; Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP - TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị CB-CC trong cơ quan”, Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”; Thực hiện công văn số 704/LT-PGDĐT-THHC của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC-VC, NLĐ năm học 2017 – 2018; Ngày 20/9/2017 trường MN Hoà Ninh tổ chức hội nghị CC-VC năm học 2017-2018.

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072