Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

ĐOÀN THANH NIÊN RA QUÂN LÀM MÔ HÌNH TRỒNG HOA TẠO CẢNH QUAN TRƯỜNG HỌC XANH SẠCH ĐẸP

ĐOÀN THANH NIÊN RA QUÂN LÀM MÔ HÌNH TRỒNG HOA TẠO CẢNH QUAN TRƯỜNG HỌC XANH SẠCH ĐẸP

Các đoàn viên thanh niên cũng chủ động nghiên cứu phương án xây dựng bồn hoa treo, mô hình trồng hoa tạo cảnh quan trường học xanh sạch đẹp

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072