Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NLĐ NĂM HỌC 2021-2022

MẦM NON HOÀ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NLĐ NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức – NLĐ năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang; Hôm nay ngày 15/10/2021 trường MN Hoà Ninh tổ chức hội nghị CC-VC-NLĐ năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp.

TRƯỜNG MN HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC -NLĐ NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MN HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC -NLĐ NĂM HỌC 2020-2021

Sáng ngày 24/10/2020 hội Nghị Công Chức-Viên chức và NLĐ Năm hoc 2020-2021 của Trường Mầm Non Hòa Ninh tổ chức thành công tốt đẹp. Cuối buổi hội nghị Hưởng ứng thư kêu gọi của LĐLĐ TP Đà Nẵng và LĐLĐ huyện Hòa Vang, Công đoàn trường MN Hòa Ninh phát động hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện cùng chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ.

Hiệu trưởng và CTCĐ ký giao ước

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC-NLĐ NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2019 Trường Mầm non Hòa Ninh tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức và Người lao động năm học 2019-2020. Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ thảo luận những nội dung báo cáo, đã được nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương. Hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết, đại diện nhà trường và công đoàn ký cam kết giao ước thi đua, trường đã phát động thi đua. Trong Hội nghị cũng đã tiến hành phát thưởng cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Hội nghị cũng đã bầu ra được BTTND nhiệm kỳ 2019-2021

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC-NLĐ 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC-VC-NLĐ 2018-2019

Trường mầm non Hòa Ninh tổ chức hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc “Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”; Thực hiện công văn số 95/LĐLĐ ngày 14/09/2018 của Liên đoàn lao động huyện Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB Công chức - Viên chức và Hội nghị NLĐ khối trường học; Ngày 22/9/2018 trường MN Hoà Ninh tổ chức hội nghị CC-VC năm học 2018-2019.

Hội nghị công chức viên chức năm học 2017-2018

Hội nghị công chức viên chức năm học 2017-2018

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự ngiệp công lập; Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP - TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị CB-CC trong cơ quan”, Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”; Thực hiện công văn số 704/LT-PGDĐT-THHC của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC-VC, NLĐ năm học 2017 – 2018; Ngày 20/9/2017 trường MN Hoà Ninh tổ chức hội nghị CC-VC năm học 2017-2018.

ảnh hội nghị CC-VC-NLĐ

Trường Mầm non Hòa Ninh tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức-NLĐ

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, đúng theo hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghi CC-VC của Phòng Giáo dục và công đoàn Giáo dục Hòa vang. Ngày 20 tháng 9 năm 2016 trường Mầm non Hòa Ninh long trọng tổ chức hội nghị CBCC,VC năm học 2016 – 2017. Về dự với hội nghị có Ông Ngô Hồng Khánh- Chuyên viên phòng giáo dục, Lãnh đạo địa phương có ông Lê Đức Thương - Chủ Tịch UBND xã Hòa Ninh và các ban ngành đoàn thể, đại diện hội phụ huynh các lớp cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của nhà trường có mặt đông đủ.

Hội nghị công chức viên chức năm học 2015-2016

Hội nghị công chức viên chức năm học 2015-2016

Ngày 22/9/2015 trường mâm non Hòa Ninh đẫ tổ chức hội nghị CBCCđầu năm thành công tốt đẹp.

Hội nghị công chức năm học 2014-2015

Ngày 15/9/2014 trường mâm non Hòa Ninh đẫ tổ chức hội nghj CBCCđầu năm thành công tốt đẹp.

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072