Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

cân đo tháng 12

Thứ năm - 29/12/2016 11:15
- Nhà trường tổ chức cân đo cho trẻ theo định kỳ cho 314 trẻ . Kết quả cân đo (Tổng hợp ngày 10/12/2016) như sau: + Trẻ cân nặng bình thường: 298 cháu, đạt tỷ lệ 95%. + Trẻ chiều cao bình thường: 306 cháu đạt tỷ lệ 97.5%. + Trẻ suy dinh dưỡng: 10 cháu tỷ lệ 3.2 % (Giảm 14 cháu so với cân lần 1). + Trẻ thấp còi: 6 cháu tỷ lệ 1.9%. (Giảm 16 cháu so với lần 1). + Thừa cân: 6 cháu, tỉ lệ 1.8 % (Giảm 6 cháu so với lần 1). + Cao hơn so với tuổi: 2 cháu, tỉ lệ: 0.6 %.( Tăng 1 cháu so vơi đo lần 1).
UBND HUYỆN HÒA VANG  
TRƯỜNG MN HÒA NINH.  
                                              BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO LẦN II        
                                                        Lần 2: Ngày 06/12/2016              
 ĐỘ TUỔI  SỐ TRẺ Nam Nữ  CÂN NẶNG THEO TUỔI  CHIỀU CAO THEO TUỔI    
                  SDD Tỉ lệ Thừa Tỷ lệ  TB Tỷ lệ TC độ1 Tỷ lệ TCđộ2  Tỷ lệ Cao hơn Tỉ lệ  
        BT Tỷ lệ  SDD vừa Tỷ lệ nặng   cân               so với tuổi    
Nhà trẻ 17 8 9 17 100               16 94.1 1 5.9          
3-4 tuổi 74 42 32 70 94.6 4   5.4         73 98.6 1 1.4     1 0.9  
4-5 tuổi 109 46 63 100 91.7 3   2.8     6 5.5 106 97.3 2 1.8     1 1%  
5-6 tuổi 114 61 53 111 97.4 3   2.6         112 97.4 2 1.7          
Tổng cộng 314 157 157 298 95% 10   3.2     6 1.8 306 97.50 6 1.9     2 0.6  
  Người lập bảng
 
              Hiệu Trưởng
 
 
    Tô Thị Khanh                      Đỗ Thị Tuyết  
 
   - Nhà trường tổ chức cân đo cho trẻ theo định kỳ cho 314 trẻ . Kết quả cân đo (Tổng hợp ngày 10/12/2016) như sau:
   + Trẻ cân nặng bình thường: 298 cháu, đạt tỷ lệ 95%.
   + Trẻ chiều cao bình thường: 306 cháu đạt tỷ lệ 97.5%.               
   + Trẻ suy dinh dưỡng: 10 cháu tỷ lệ 3.2 % (Giảm 14 cháu so với cân lần 1).
    + Trẻ thấp còi: 6 cháu tỷ lệ 1.9%. (Giảm 16 cháu so với lần 1).
    + Thừa cân: 6 cháu, tỉ lệ 1.8 % (Giảm 6 cháu so với lần 1).
    + Cao hơn so với tuổi: 2 cháu, tỉ lệ: 0.6 %.( Tăng 1 cháu so vơi đo lần 1).
 

Tác giả bài viết: Tô Thị Khanh

Nguồn tin: Tô Thị Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Lịch

Liên kết trang web














TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072