Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XIV

Thứ tư - 13/11/2013 09:26
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XIV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XIV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XIV
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/NQ-BCH Đà Nẵng, ngày 06  tháng 3  năm 2013
   
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TP KHOÁ XIV
 
          Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khoá XIV họp ngày 06  tháng 3  năm 2013.
          I.  Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIV (2008-2013) tại Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhiệm kỳ 2008 -2013 của UBKT LĐLĐ thànhphố; 
- Đề án UBKT khóa XV, nhiệm kỳ 213-2018 
- Danh sách giới thiệu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (10 đ/c);
- Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội (07 đ/c) và Thư ký Đại hội (02 đ/c)
- Danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XV Công đoàn thành phố (05 đ/c) 
- Danh sách Ban bầu cử Đại hội XV Công đoàn thành phố (19 đ/c)
          II.  Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành để hoàn hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIV trình Đại hội XV và chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung, hoạt động liên quan Đại hội XV diễn ra trong 03 ngày 18,19 và 20 tháng 3 năm 2013.
          Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIV cũng là phiên họp kết thúc nhiệm kỳ, Ban Chấp hành khóa XIV đã hoàn thành nhiệm vụ, giao trách nhiệm Ban Thường vụ tiếp tục điều hành các công việc còn lại để tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018.
 
 
Nơi nhận:    
- Các uỷ viên BCH, UBKT;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
 Đặng Thị Kim Liên
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072