Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH LĐLĐ TP khóa XV

Thứ tư - 13/11/2013 21:24
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH LĐLĐ TP khóa XV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH LĐLĐ TP khóa XV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH LĐLĐ TP khóa XV
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/NQ-BCH Đà Nẵng, ngày 12  tháng 7 năm 2013
   
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TP KHÓA XV
 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khoá XV tổ chức ngày 12/7/2013
I. Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
- Thông qua Kế hoạch thực hiện 5 Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2013 - 2018:
+ Chương trình “Phổ biến, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động” 
+ Chương trình “Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh”
+ Chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” 
+ Chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể” 
+ Chương trình “Xây dựng 250 Mái ấm Công đoàn”.
- Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2012 và dự toán tài chính Công đoàn năm 2013.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2012; kinh phí tổ chức Đại hội XV Công đoàn thành phố và kinh phí vận động xây dựng nông thôn mới.
II. Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành để hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Kế hoạch thực hiện 5 Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2013 - 2018 trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.
Thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2012 và dự toán tài chính Công đoàn năm 2013; Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2012; kinh phí tổ chức Đại hội XV Công đoàn thành phố và kinh phí vận động xây dựng nông thôn mới.
Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2013, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố, chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
 
Nơi nhận:    
- Các uỷ viên BCH, UBKT;
- Các cấp Công đoàn;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
 Đặng Thị Kim Liên
 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072