Chương trình

Dinh dưỡng

Hoạt động

Đoàn thể

Thông báo

Thực đơn tháng 9/2016

Thứ sáu - 28/10/2016 07:41
Hình chuẩn bị bữa ăn cho trẻ

Hình chuẩn bị bữa ăn cho trẻ

Giới thiệu thực đơn hằng ngày của trẻ trong tháng 9/2016 của trường mầm non Hòa Ninh
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
           
Ngày: 05/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Thịt nạc kho đậu khuôn Tổng cộng: 290        
Món canh: Thịt bò, cà chua              
Phụ chiều : Cháo dinh dưỡng.   Tổng tiền  4,060,000      
                 
      Đơn giá Thành tiền      
TT Tên thực phẩm Số lượng      
1 Gạo 37.7 15,000   565,500      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.5 28,000   42,000      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt bò đùi 4.5 250,000   1,125,000      
10 Đậu khuôn lớn 65 2,800   182,000      
11 Thịt nạc mông 6.11 120,000   733,200      
12 Cà chua 15.1 18,000   271,800      
13 Hành ngò 0.3 26,000   7,800      
14 Gạo dẻo 7 15,000   105,000      
15 Thịt bò 2.5 250,000   625,000      
16 cà rốt 2 27,000   54,000      
17 Khoai lang 2.9 14,000   40,600      
18 Dầu 1 48,000   48,000      
          4,060,000      
  ( Tổng cộng: Bốn triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
Ngày 6/9/2016              
      Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Thịt nạc kho trứng gà   TC 291 Xuất ăn      
Món canh: Sườn, củ              
Phụ chiều : Cháo thịt bò.   Tổng tiền  4,074,000      
                 
TT     Đơn giá Thành tiền      
Tên thực phẩm Số lượng      
1 Gạo 37.83 15,000   567,450      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.5 28,000   42,000      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
10 Trứng gà 150 2,900   435,000      
11 Sườn non dày nạc 4.8 125,000   600,000      
12 Hành,ngò 0.2 36,000   7,200      
13 Khoai môn tàu 5.9 41,500   244,850      
14 Cà chua 4 18,000   72,000      
15 Cà rốt Đà lạt 4 27,000   108,000      
16 Khoai lang quê 5.1 14,000   71,400      
17 Khoai tây Đà lạt 4 30,000   120,000      
18 Dầu ăn neptune 1 48,000   48,000      
18 Dầu ăn neptune 0.4 lít 1 21,000   21,000      
19 Gạo quê dẻo 6 15,000   90,000      
20 Đậu xanh có vỏ 1 42,000   42,000      
21 Thịt bò nấu cháo 2.5 250,000   625,000      
          4,074,000      
  ( Tổng cộng: Bốn triêu không trăm bảy mươi ngàn  đồng)      
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
Ngày 7/92016              
Món mặn : Cá thu sốt cà chua   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Tôm, rau thập cẩm     TC: 290      
Phụ chiều:Cháo dinh dưỡng(NT)            
  Chè đậu ván( MG)     Tổng tiền  4,060,000      
  Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 37.7 15,000   565,500      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
8 Cá thu trắng 6.7 210,000   1,407,000      
9 Rau mồng tơi 9 17,000   153,000      
10 Rau ngót 3 20,000   60,000      
11 Tôm loại 1 3.6 180,000   648,000      
12 Thịt bò 1 250,000   250,000      
13 Cà chua 3 18,000   54,000      
14 Hành ngò 0.2 36,000   7,200      
15 Gạo cháo 3 15,000   45,000      
16 Dầu nấu cháo 0.4 l  1 21,000   21,000      
17 Đường 6 22,000   132,000      
18 Đậu ván luộc  5.5 76,000   418,000      
  Tổng cộng       4,060,000      
  ( Bốn triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)      
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
  Ngày 8/9/2016              
Món mặn : Thịt nạc kho củ   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Canh bí đao, nấu tôm. TC: 288 xuất ăn      
Phụ chiều : Cháo Sườn, đậu xanh            
      Tổng tiền  4,032,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 37.44 15,000   561,600      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 7 120,000   840,000      
10 Tôm loại 1 4.5 180,000   810,000      
11 Sườn non dày nạc 4.5 125,000   562,500      
12 Bí đao 20 13,000   260,000      
13 Cà rốt  7 27,000   189,000      
14 Khoai tây Đà lạt 7.05 30,000   211,500      
15 Cà chua 3.05 18,000   54,900      
16 Hành ngò 0.2 26,000   5,200      
17 Dầu cháo 1 48,000   48,000      
18 Dầu cháo0.4 l 1 21,000   21,000      
19 Gạo cháo 7 15,000   105,000      
20 Đậu xanh vỏ  1.5 42,000   63,000      
  Tổng cộng       4,032,000      
  ( Tổng cộng: Bốn triệu không trăm ba mươi hai ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
                 
Trường MN Hòa Ninh              
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
  Ngày 9/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn : Thịt nạc kho trứng gà TC: 284        
Món canh: Cá giò nấu canh chua            
Phụ chiều :Cháo thịt bò, củ   Tổng tiền  3,976,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
     
1 Gạo 37 15,000   555,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
10 Trứng gà 144 2,900   417,600      
11 Cá giò loại to 8.2 100,000   820,000      
12 Giá 4 11,000   44,000      
13 Cà chua 6 18,000   108,000      
14 Thơm 3 23,000   69,000      
15 Hành ngò 0.39 30,000   11,700      
16 Dầu ăn 1 48,000   48,000      
17 Thịt bò 3 250,000   750,000      
18 Gạo cháo 6 15,000   90,000      
19 Khoai lang 1.1 14,000   15,400      
20 Cà rốt 1 27,000   27,000      
  Tổng cộng              
  ( Tổng cộng: Ba triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh              
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
Ngày 12/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Thịt nạc kho đậu côve TC 280 xuất ăn      
Món canh: Thịt bò, cà chua              
Phụ chiều : Cháo sườn,củ   Tổng tiền  3,920,000      
               
TT   Số lượng Đơn giá Thành tiền      
Tên thực phẩm      
1 Gạo 36.5 15,000   547,500      
2 Đường 0.9 22,000   19,800      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.3 60,000   18,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
8 Thịt nạc mông 6.9 120,000   828,000      
9 Đậu cô ve 8 19,000   152,000      
10 Thịt bò 4.2 250,000   1,050,000      
11 Cà chua 15 18,000   270,000      
12 Hành ngò 0.2 26,000   5,200      
13 Dầu nấu cháo 1lit 1 48,000   48,000      
14 Dầu nấu cháo 0.4lit 1 21,000   21,000      
15 Gạo cháo  6 15,000   90,000      
16 Cà rốt Đà Lạt 3 27,000   81,000      
17 Sườn nạc chặt nhỏ 4 125,000   500,000      
18 Khoai lang 2 14,000   28,000      
  Tổng cộng       3,920,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu hai trăm mười một ngàn đồng)      
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
Ngày: 14/9/2016              
Món mặn : Cá diêu hồng, cà chua Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Tôm, rau thập cẩm     TC: 272      
Phụ chiều: Cháo thịt bò( NT)              
  Chè đậu xanh( MG)   Tổng tiền  3,808,000      
  Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 35.3 15,000   529,500      
2 Đường 0.9 22,000   19,800      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.8 48,000   182,400      
9 Cá  diêu hồng làm sạch 12.5 100,000   1,250,000      
10 Tôm loại 1 4.1 175,000   717,500      
11 Rau mồng tơi 12.5 17,000   212,500      
12 Rau dền 3 19,000   57,000      
13 Cà chua 3 18,000   54,000      
14 Hành ngò 0.3 26,000   7,800      
15 Thịt bò  1.2 250,000   300,000      
16 Dầu ăn 0.4 48,000   19,200      
18 Gạo cháo 2 15,000   30,000      
19 Đường 6 22,000   132,000      
20 Đậu xanh vỏ  5 42,000   210,000      
          3,808,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu tám trăm mười tám ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh            
           
Ngày: 15/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Thịt nạc,rim mè      Tổng cộng: 277        
Món canh: Tôm nấu bí đao              
Phụ chiều : Bánh ga tô kem   Tổng tiền  3,878,000      
                 
    Số lượng Đơn giá Thành tiền      
TT Tên thực phẩm      
1 Gạo 36 15,000   540,000      
2 Đường 0.9 22,000   19,800      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3.2 3,500   11,200      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
10 Thịt nạc mông 7.8 120,000   936,000      
11 Mè  rang 0.5 90,000   45,000      
13 Tôm loại 1 4 180,000   720,000      
14 Đường  0.5 22,000   11,000      
15 Bí đao 16 13,000   208,000      
16 Cà chua 3 18,000   54,000      
17 Hành ngò 0.3 26,000   7,800      
18 Dầu nấu cháo 0.4 48,000   19,200      
19 Bánh gato kem 298 3,500   1,043,000      
          3,878,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng)      
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
    THỰC ĐƠN TRONG NGÀY            
Ngày 16/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn:Thịt nạc kho trứng cút   Mẫu giáo 269 xuất      
Món canh: Canh sườn nấu củ              
Phụ chiều: Cháo dinh dưỡng   Tổng tiền  3,766,000      
                 
    Số lượng Đơn giá Thành tiền      
TT Tên thực phẩm      
1 Gạo 35 15,000   525,000      
2 Đường 0.8 22,000   17,600      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3.2 3,500   11,200      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.7 48,000   177,600      
9 Sườn non dày nạc 4 125,000   500,000      
10 Bí đỏ loại 1 18 16,000   288,000      
11 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
12 Trứng gà 140 2,900   406,000      
13 Cà chua 3 18,000   54,000      
14 Hành ngò 0.3 26,000   7,800      
15 Gạo dẻo 6 15,000   90,000      
16 Thịt bò 3 245,000   735,000      
17 cà rốt Đà Lạt 2 27,000   54,000      
18 Khoai lang 4 14,000   56,000      
19 Dầu 1 48,000   48,000      
  Tổng cộng       3,766,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)      
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
                 
Trường MN Hòa Ninh              
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
  NGÀY 19/9 /2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 13.000       
Món mặn : Thịt nạc kho đậu khuôn TC: 276        
Món canh: Thịt bò,cà chua              
Phụ chiều :Cháo sườn,củ   Tổng tiền  3,864,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
     
1 Gạo 36 15,000   540,000      
2 Đường 0.8 22,000   17,600      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3.2 3,500   11,200      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
8 Thịt bò đùi 4.4 250,000   1,100,000      
9 Đậu khuôn lớn 65 2,800   182,000      
10 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
11 Cà chua 15 18,000   270,000      
12 Hành ngò 0.2 36,000   7,200      
13 Gạo dẻo 6.4 15,000   96,000      
14 Sườn non 4 125,000   500,000      
15 cà rốt 3 27,000   81,000      
16 Khoai lang 2 14,000   28,000      
17 Dầu 1 48,000   48,000      
  Tổng cộng       3,864,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)      
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
                 
                 
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
Ngày 21/9/2016              
      Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Cá diêu hồng,sốt cà chua TC 278 Xuất ăn      
Món canh: Tôm, rau thập cẩm              
Phụ chiều : Cháo dinh dưỡng( NT). Tổng tiền  3,892,000      
  Chè đậu ván(MG)              
TT   Số lượng Đơn giá Thành tiền      
Tên thực phẩm      
1 Gạo 36 15,000   540,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
8 Cá diêu hồng 11 100,000   1,100,000      
9 Rau mồng tơi 10.1 17,000   171,700      
10 Rau ngót 4 20,000   80,000      
11 Tôm loại 1 4 180,000   720,000      
12 Thịt bò 1 250,000   250,000      
  Đậu xanh 0.5 48,000   24,000      
13 Cà chua 3 18,000   54,000      
14 Hành ngò 0.2 36,000   7,200      
15 Gạo cháo 3 15,000   45,000      
16 Dầu nấu cháo 0.4 l  1 21,000   21,000      
17 Đường 5.8 22,000   127,600      
18 Đậu ván luộc  6 76,000   456,000      
          3,892,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu tám trăm chín mươi hai ngàn  đồng)      
                 
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
Ngày 22/9/2016              
Món mặn : Thịt nạc kho củ   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Sườn, bí đao     TC: 289      
Phụ chiều: Cháo thịt bò, đậu xanh            
        Tổng tiền  4,046,000      
  Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 37.5 15,000   562,500      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
10 Sườn non dày nạc 4.5 125,000   562,500      
11 Bí đao 16.9 13,000   219,700      
12 Cà rốt  7 27,000   189,000      
13 Khoai tây Đà lạt 7 30,000   210,000      
14 Cà chua 3 18,000   54,000      
15 Hành ngò 0.2 36,000   7,000      
16 Dầu cháo 1.4 48,000   67,000      
17 Gạo cháo 7 13,000   91,000      
18 Đậu xanh vỏ  1.5 42,000   63,000      
19 Thịt bò loại 1 4 250,000   1,000,000      
  Tổng cộng       4,046,000      
  ( Tổng cộng: Bốn triệu không trăm bốn mươi sáu ngàn đồng)      
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
  Ngày 23/9/2016              
Món mặn : Thịt nạc, trứng cút   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Canh chua, cá lóc   TC: 287 xuất ăn      
Phụ chiều : Cháo thịt bò,củ              
      Tổng tiền  4,018,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 37 15,000   555,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.21 60,000   12,600      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 18,000   18,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 6.5 120,000   780,000      
10 Trứng cút 4.4 60,000   264,000      
11 Cá lóc làm sạch 9 95,000   855,000      
12 Giá 6 11,000   66,000      
13 Cà chua 6 18,000   108,000      
14 Thơm 3 18,000   54,000      
15 Hành ngò 0.3 36,000   10,800      
16 Dầu ăn 1 48,000   48,000      
17 Thịt bò 3 250,000   750,000      
18 Gạo cháo 7.1 13,000   92,300      
19 Khoai lang 3 27,000   81,000      
20 Cà rốt 2 27,000   54,000      
  Tổng cộng       4,018,000      
  ( Tổng cộng: Bốn triệu không tăm mười tám ngàn đồng)      
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
                 
  Trường MN Hòa Ninh            
           
Ngày: 26/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Thịt nạc kho đậu khuôn Tổng cộng: 285        
Món canh: Tôm, rau cải ngọt              
Phụ chiều : Cháo thịt bò, củ   Tổng tiền  3,990,000      
                 
    Số lượng Đơn giá Thành tiền      
TT Tên thực phẩm      
1 Gạo 37 15,000   555,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.5 28,000   42,000      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Tôm loại to 4.2 175,000   735,000      
10 Cà chua 3 18,000   54,000      
11 Đậu khuôn lớn 70 2,800   196,000      
12 Thịt nạc mông 6.2 120,000   744,000      
13 Rau cải ngọt 15 18,000   270,000      
14 Hành ngò 0.2 36,000   7,200      
15 Gạo dẻo 6.6 13,000   85,800      
16 Thịt bò 3.5 250,000   875,000      
17 cà rốt 2.5 27,000   67,500      
18 Khoai lang 3 14,000   42,000      
19 Dầu 1lit 1 48,000   48,000      
20 Dầu 0.4 lít 0.4 21,000   8,400      
          3,990,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
Ngày 27/9/2016              
      Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn: Chả thịt nạc, trứng gà   TC 279 Xuất ăn      
Món canh: Sườn, củ              
Phụ chiều : Cháo thịt bò.   Tổng tiền  3,906,000      
                 
TT   Số lượng Đơn giá Thành tiền      
Tên thực phẩm      
1 Gạo 36.3 15,000   544,500      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.5 28,000   42,000      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
9 Thịt nạc mông 4 120,000   480,000      
10 Trứng gà 195 2,900   565,500      
11 Sườn non dày nạc 4 125,000   500,000      
12 Hành,ngò 0.2 36,000   7,200      
13 Khoai môn tàu 4 41,500   166,000      
15 Cà rốt Đà lạt 4.5 27,000   121,500      
16 Khoai lang quê 5 14,000   70,000      
17 Khoai tây Đà lạt 4 30,000   120,000      
18 Dầu ăn neptune 1 48,000   48,000      
18 Dầu ăn neptune 0.4 lít 1 21,000   21,000      
19 Gạo quê dẻo 6.8 15,000   102,000      
20 Đậu xanh có vỏ 1.5 42,000   63,000      
21 Thịt bò nấu cháo 3.2 250,000   800,000      
          3,906,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu chín trăm lẽ sáu ngàn  đồng)      
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
  Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
Ngày 28/92016              
Món mặn : Cá diêu hồng sốt cà chua Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Tôm, rau thập cẩm     TC: 269      
Phụ chiều:Cháo dinh dưỡng(NT)            
  Chè đậu ván( MG)     Tổng tiền  3,766,000      
  Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 35 15,000   525,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   18,000      
8 Dầu ăn 3.8 48,000   182,400      
8 Cá điêu hồng 10 110,000   1,100,000      
9 Rau mồng tơi 11 17,000   187,000      
10 Rau ngót 3 20,000   60,000      
11 Tôm loại 1 3.7 180,000   666,000      
12 Thịt bò 1 250,000   250,000      
13 Cà chua 3 18,000   54,000      
14 Hành ngò 0.2 36,000   7,200      
15 Gạo cháo 2.98 15,000   44,700      
16 Dầu nấu cháo 0.4 l  1 21,000   21,000      
17 Đường 6 22,000   132,000      
18 Đậu ván luộc  5.65 76,000   429,400      
  Tổng cộng       3,766,000      
  ( Ba triệu bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng)      
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
Trường MN Hòa Ninh              
        THỰC ĐƠN TRONG NGÀY        
  Ngày 29/9/2016              
Món mặn : Thịt nạc kho củ   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món canh: Canh bí đao, nấu tôm. TC: 281 xuất ăn      
Phụ chiều : Cháo Sườn, đậu xanh            
      Tổng tiền  3,934,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
       
1 Gạo 36.5 15,000   547,500      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 3.9 48,000   187,200      
9 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
10 Tôm loại 1 4.5 125,000   562,500      
11 Bí đao 17.9 13,000   232,700      
12 Cà rốt  6.8 27,000   183,600      
13 Khoai tây Đà lạt 7 30,000   210,000      
14 Cà chua 2.5 18,000   45,000      
15 Hành ngò 0.2 30,000   6,000      
16 Dầu cháo0.4lit 1 21,000   21,000      
16 Dầu cháo1lit 1.4 48,000   67,200      
17 Gạo cháo 7 15,000   105,000      
18 Đậu xanh vỏ  1.5 42,000   63,000      
19 Thịt bò loại 1 3.5 250,000   875,000      
  Tổng cộng       3,934,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         
                 
Trường MN Hòa Ninh              
THỰC ĐƠN TRONG NGÀY      
  Ngày 30/9/2016   Tổng tiền ăn/ cháu: 14.000       
Món mặn : Thịt nạc kho trứng cút TC: 283        
Món canh: Cá lóc nấu canh chua            
Phụ chiều :Cháo thịt bò, củ   Tổng tiền  3,962,000      
                 
TT Tên thực phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền      
     
1 Gạo 36.8 15,000   552,000      
2 Đường 1 22,000   22,000      
3 Bột ngọt 1.4 28,000   39,200      
4 Hành 0.2 60,000   12,000      
5 Tỏi 0.1 56,000   5,600      
6 Muối 3 3,500   10,500      
7 Nước mắm 1 19,000   19,000      
8 Dầu ăn 4 48,000   192,000      
9 Thịt nạc mông 6 120,000   720,000      
10 Trứng cút 4.4 70,000   308,000      
11 Cá lóc 9.2 100,000   920,000      
12 Giá 4 11,000   44,000      
13 Cà chua 6.05 18,000   108,900      
14 Thơm 3 23,000   69,000      
15 Hành ngò 0.3 36,000   10,800      
16 Dầu ăn 1 48,000   48,000      
17 Thịt bò 3 250,000   750,000      
18 Gạo cháo 6 15,000   90,000      
19 Khoai lang 1 14,000   14,000      
20 Cà rốt 1 27,000   27,000      
  Tổng cộng       3,962,000      
  ( Tổng cộng: Ba triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn đồng)      
                 
                 
                 
Xác nhận của bộ phận Người nhận Kế toán Hiệu trưởng      
  kiểm tra              
                 
                 
Lê Thị Ngọc Phượng   Nguyễn Thị Thu Thủy     Đổ Thị Tuyết         

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Phượng

Nguồn tin: Trươờng MN Hòa Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BÁC HỒ KÍNH YÊU

      

Lịch

Liên kết trang web


TRƯỜNG MẦM NON HÒA NINH
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TPĐN
Điện thoại: 0511 3791072